RIBLJA ČORBA U AMERICI I KANADI

NAJVEĆA ROK GRUPA NA BALKANU

NAJAVLJUJE   TURNEJU U AMERICI I KANADI.

GOSTOVANJE U ČIKAGU 15. SEPTEMBAR

OSTALI GRADOVI

New York – 14. septembar
Toronto – 16. septembar
Washington DC – 17. septembar
Miami, FL – 20. septembar